Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

CROWDFUNDING VE SVĚTE

Pravděpodobně nejpopulárnejší platformou komunitního financování na světe je Americký Kickstarter, který vznikl v roce 2009. Soustředí se především na podporu kreativních projektů, na firmy, hry a technologická zařízení, zatím vybral přes 43 miliard korun.

Americká společnost, která je považována za největší a nejznámější crowdfundingovou platformu na světě. Svou činností podporuje kreativní projekty – tanec, hudba, technologie, publikování a pod.

Tato platforma představuje obrovskou celosvětovou komunitu, postavenou na kreativních projektech, kterou v roce 2009 založili Perry Chen, Yancey Strikler a Charles Adler.

Na svém kontě má toho opravdu mnoho: více než 10 milionů backerů, desetitisíce úspěšných kampaní, které získaly miliony dolarů, filmové festivaly a jednoho Oscara.

Kickstarter využívá model založený na odměně a metodu financování "Vše nebo nic" (angl. All or nothing).

Je mezinárodní crowdfundingová platforma se sídlem v Kalifornii, kterou založili v roce 2008 Danae Ringelmann, Slava Rubin a Eric Schell. Považuje se za jednu z prvních stránek nabízejících služby crowdfundingu, která pomáhá financovat v podstatě cokoli.

Platforma funguje na modelu odměňování, avšak jeden ze zakladatelů se vyjádřil io možném přídavku ve formě investičního modelu. Tento server využívá obě metody financování – All or nothing i "Nech si všechno" (angl. Keep it all). Na základě zvolené metody se pak mění i procentuální sazba za služby.

Zajímavou věcičkou je služba InDemand umožňující pokračovat ve sbírání finančních prostředků i po skončení kampaně.

Dalším přídavkem bylo představení služby Indiegogo Life (současný název Generosity), kterou lidé mohou využívat k zafinancování různých mimořádných událostí, zdravotních výdajů nebo jiných životních událostí.

je online crowdfundingová platforma, která pomáhá umělcům, vědcům, podnikatelům, filantropům a mnoha dalším získat finanční podporu.

Metoda financování této platformy je "Keep it all" a stejně jako u Indiegogo se procentuální sazba liší vzhledem k dosažení, resp. nedosažení finančního cíle.

V roce 2015 se RocketHub dostal pod záštitu EFactor Group. Smysl tohoto spojenectví spočívá v tom, aby byli podnikatelé schopni své projekty crowdfundovat a zároveň aby ​​měli snadný přístup ke zkušenějším lidem, a to vše "pod jednou střechou".

Australská platforma Pozible, je od roku 2010 domovem mnoha úspěšných projektů, přičemž každý jeden ze zveřejněných projektů projde důkladným screeningem či splňuje stanovené podmínky.

Pozible funguje na All or nothing principu, přičemž základní poplatek je ve výši 5% z vysbírané částky. V případě, že se Vám již někdy v minulosti podařilo úspěšně zafinancovat svůj projekt, sazba klesá na 4%.

Další úlevy se zavedly od roku 2014, kdy platforma snížila poplatky pro projekty, které vysbírají více než 100 000 USD na 4% a projekty, které překročí hranici 500 000 USD budou "platit" pouze 3%.

Výborná reputace platformy Pozible mezi umělci podporuje jejich spolupráce s festivaly a různými vládními organizacemi ako ScreenWest, Sydney Fringe Festival, Music Victoria, Charles Darwin Univesrity a mnoha dalšími organizacemi.

Je jedna z předních evropských platforem, fungující na modelu investování. Založili ji David Rhotert a Tamo Zwinge v roce 2012, v Berlíně.

Investor se může rozhodnout mezi dvěma možnostmi vložení svého příspěvku. Buď investuje do start-up podniku, kde fixní výnos představuje 1% p.a. s minimální délkou úvěrového období 7 – 8 let. Nebo investuje do již zaběhnutého podniku s možným fixním výnosem až do 8% p.a. a dobou návratnosti 3 - 4 roky.

Americká platforma s původním názvem Microryza, se zaměřuje na podporu vědeckých výzkumů. Fungování je odbodné jako u ostatních platform, vědci zveřejní svůj výzkum respektive projekt a backeři investují.

Experiment operuje na modelu All or nothing, podobně jako Kickstarter, ale rozdíl spočívá v tom, že spolu s Indiegogo jsou založeny na bázi darování, nikoli odměn.

GoFundMe je jedna z nejpopulárnějších crowdfundingových platforem, která je určena k financování různých životních událostí; od zdravotních a vzdělávacích výdajů přes dobrovolnické programy až po výdaje na pohřeb.

Rok 2015 byl pro zakladatele GoFundMe opravdu hektický, v první řadě se jim podařilo prodat většinový podíl akcií společnosti Accel Partners, čímž se obohatili o více než 600 milionů USD.

Dá se říci, že se označuje jako nejpopulárnější platforma, která se specializuje na vývoj a zviditelnění různých mobilních a počítačových aplikací.

V roce 2011 Appbackr vyvinul aplikaci Xchange, která posuzuje obecně dostupná data, a na jejich základě objektivně hodnotí a identifikuje aplikace, které by měly být zviditelněny.

Minulý rok se vývojářům společnosti podařilo do světa vypustit aplikaci Surf, která poskytuje uživatelům doporučení pro aplikace, na základě jejich polohy, kalendáře a dalších relevantních činitelů.

Sellaband je specializovaná crowdfundingová platforma zaměřená na podporu hudebního průmyslu. Řadí se mezi jednu z nejpoužívanějších a nejpopulárnějších platforem zaměřených na hudbu. To co ji odlišuje od ostatních je vlastnictví vlastní nahrávací společnosti.

Umělci jsou omezeni výší cílové částky (€ 3 000 - € 250 000), přičemž si mohou vybrat z více možností kam peníze poputují. Jestli to bude na nahrávání alba, na jeho vydání, účast na festivalu, vlastní koncert, nebo dokonce jejich kombinace.

Ryan Feit a James Han se snažili zjednodušit podmínky pro podnikatele sbírat finanční prostředky online, výsledkem čehož byl vznik platformy Seedinvest.

Díky svým bohatým zkušenostem, z oblasti investování a financování různých společností, se jim podařilo vybudovat platformu, která investování do start-upů udělala uživatelsky co nejjednodušší a přístupné komukoli.

Seedinvest, se sídlem v New Yorku, od svého založení pomohla více než 65 společnostem, přičemž průměrná investice do start-upu je 500 000 USD, nejrozsáhlejší investice dosáhla výše 2 000 000 USD.

Zajímavým typem platformy je Gok!llo, která používá výlučně bitcoin jako levnější variantu oproti tradičním platebním metodám, čímž se zvyšuje bezpečnost a snižují náklady pro tvůrce projektů – vybrané finance jsou chráněny před jeho nestálostí, protože jsou převedeny na měnu konkrétního projektu a jsou drženy na bankovním účtu, do momentu ukončení kampaně. Potom jsou finance převedeny zpět na bitcoin a zaslány tvůrcům.

Vzhledem k tomu, že příspěvky jsou okamžitě zpracovány a uloženy na bankovní účet, nevzniká riziko platební neschopnosti ze strany sponzorů, což znamená, že Gok!llo může zaručit tvůrcům, že v momentě, kdy projekt dosáhne svého cíle jim peníze budou vyplaceny. Toto by nebylo možné v případě, že jsou příspěvky sbírány prostřednictvím bankovní karty, protože z bankovního účtu přispěvatelů se peníze stáhnou až po skončení kampaně a nikdo nemůže zaručit, že bankovní karta bude stále solventní i po 30 dnech (záleží na délce kampaně).

V současnosti je trh plný platforem, které poskytují zprostředkování finanční pomoci jen jednou, resp. vícekrát ale neustále prostřednictvím novými kampaní. Tento způsob skvěle funguje pro sturt-upy, avšak není efektivní pro všechny. Stále častěji se však začíná objevovat nový typ crowdfundingové platformy, který je určen umělcům, hudebníkům a zajistí umělcům pravidelný přísun peněz, ať už na měsíční bázi nebo při dokončení díla, resp. projektu. Na tomto principu funguje například. americká platforma Patreon.

Scroll to Top