Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

ASOCIACE

Cílem asociace je propagovat crowdfunding jako životaschopnou nabídku vytváření pracovních míst, sociálních inovací a podpory podnikání pro evropskou veřejnost, tvůrce politik a zúčastněné strany. Poskytování zdrojů profesionální podpory a fóra pro spolupráci v souvislosti s crowdfundingem. Zveřejňování úspěchů komunity, dopadů a rozsahu ambicí, jakož i prosazovat inovativní finanční řešení na financování sociálních a podnikatelských projektů. Vytvářet a ovlivňovat politickou diskuzi o crowdfundingu v rámci Evropské unie.

Asociace má zájem sdružit všechny zainteresované subjekty, jako provozovatele platforem samotné, tak i budoucí investory, právní kanceláře, ocěnovatěle, auditory, sprostředkovatele, vlastníky projektů, ale i širokou veřejnost.

Nejnovější informace od Asociace Crowdfundingový Platforem.

Ozvěny MoneyFest 2024

MoneyFest 2024: Přehled Klíčových Momentů a Trendů ve Finančním...

Scroll to Top