Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

CROWDFUNDING

Celosvětový trh crowdfundingu každým dnem roste, což lze vidět i na neustálém se zvyšování počtu platforem. Předpokládá se, že v roce 2023 počet aktivních crowdfundingových platforem přesáhne hranici 2500.

Současný crowdfunding pochází ze Spojených států Amerických. Jak by se dalo čekat, z kontinentů je právě v Severní Americe nejrozšířenější, můžeme to říci i na základě údajů z předchozí tabulky, kde většina platforem byla založena právě na půdě USA. Druhým největším trhem pro crowdfunding je Asie a první trojku uzavírá Evropa. Předpokládáme, že většina celosvětových platforem požádá EU o licenci, jelikož evropský trh je z pohledu možných investorů nejbohatší.

Od té doby co se crowdfunding objevil na evropském trhu se opakovaně prosadil jako spolehlivá volba pro startupy a malé a střední podniky, které chtějí získat kapitál. Společné výzkumné středisko Evropské komise v roce 2015 definovalo crowdfunding jako “Otevřenou výzvu ke shromáždění zdrojů (peněz, zásob, času) od populace skrze internetovou platformu. Přispěvatelé na oplátku mohou dostat hmatatelné nebo nehmatatelné výhody, což záleží na typu crowdfundingu.”

I když je crowdfundingový průmysl extrémně diverzifikovaný, tak základní mechanismy pro přípravu a spuštění crowdfundingové kampaně zůstávají stejné skrze všechny modely. Obecně crowdfundingové platformy poskytují technickou infrastrukturu, která umožňuje, aby byly projekty dostupné online a také zajišťuje, že jsou zdroje shromažďovány skrze nezávislého poskytovatele plateb. Poskytovatelé skupinového financování musí získat příslušnou licenci od ČNB nejpozději do 10. listopadu 2023. V opačném případě po tomto datu nesmí zveřejňovat nové projekty.
“Nejpozději do listopadu 2023 musí crowdfundingové platformy získat příslušnou licenci od ČNB. Povinnost vyplývá z evropského nařízení. Prováděcí zákon v dubnu schválil Parlament.”

Kromě toho, že pak budou moci snadno rozšířit své služby i do všech dalších států Evropské unie bez nutnosti získávání dalších licencí, regulace zvýší atraktivitu tohoto způsobu investování. Nárůst investic přes crowdfundingové platformy by mohl již během prvního roku dosáhnout výše několika desítek procent, v dalších letech by růst mohl být i násobný.

Dohled ČNB zatraktivní crowdfunding pro drobné investory

Nové povinnosti přináší poskytovatelům skupinového financování Nařízení č. 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování. Nařízení se vztahuje na financované projekty do objemu pět milionů euro, resp. v přechodném ročním období do 10. listopadu 2023 jeden milion euro. 

Provozování crowdfundingu tak získává výjimku z režimu poskytování investičních služeb a z regulace veřejné nabídky cenných papírů. Do působnosti nařízení nespadá tzv. dárcovský crowdfunding, kdy poskytovatel financování nezískává protiplnění buď vůbec, anebo výměnou za drobný upomínkový předmět. Nařízení právní úpravu sjednocuje a podnikatelé tak získávají přístup ke kapitálu z členských států, investoři na druhou stranu nové příležitosti.

Poskytovatel služeb skupinového financování (crowdfundingu) může v rámci své činnosti poskytovat služby, které mohou být materiálně posuzovány jako přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání. Jsou-li tyto služby vykonávány v návaznosti na činnost crowdfundingové platformy, neměl by být její provozovatel povinen získat k poskytování těchto hlavních investičních služeb povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry a postačí mu povolení podle nařízení o skupinovém financování.

“Členské státy Evropské unie doposud mohly crowdfunding regulovat rozdílně.”

Trend soustavného růstu platí pro celý segment komunitního financování. Ten v posledních letech prošel transformací, a poslední výrazní v tohle bodí 2021 až 2022, kdy po prvotním rozmachu odešlo několik projektů, to samé očekáváme i teď po regulaci, ale trend investování finančních prostředků je stoupající.
Scroll to Top