Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

O NÁS

Asociace má zájem sdružit všechny zainteresované subjekty, jako provozovatele platforem samotné, tak budoucí investory, vázané zástupce, právní kanceláře, ocěnovatěle, různé sprostředkovatele, ale i vlastníky projektů.

Crowdfunding, neboli skupinové financování, je propojování velkých skupin drobných investorů s podnikateli, kteří usilují o alternativní financování. Nové nařízení č. 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky upravuje úvěrový crowdfunding, kde investor poskytne peněžní prostředky financovanému podniku se závazkem jejich vrácení a zaplacení úroku, a investiční crowdfunding, kde investor zakoupí převoditelné cenné papíry vydané financovaným podnikem, typicky akcie nebo dluhopisy, nebo zakoupí podíly na financovaném podniku. Naopak např. oblíbený charitativní crowdfunding novému nařízení nepodléhá.

Vzhledem k novosti zákona, absenci sekundární legislativy, je síla investora položena výsostně v racionální rovině, kdy se bude budoucí investor brát v úvahu faktory jako současné stabilní a silné postavení společnosti na českém a slovenském trhu, slíbená míra zhodnocení, unikátnost a atraktivita projektů v platformě, tradice značky, zabezpečení atd.

Řízení Asociace

Řízení celé asociace se děje na úrovni Představenstva asociace, jako nejvyššího výkonného orgánu. Členy představenstva volí a odvolávají členové asociace. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech asociace, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti dozorčí rady. Působnost a postavení představenstva jsou vymezeny ve stanovách asociace.

Hodnoty asociace

Při naší práci se řídíme třemi základními pravidly:

  1. Klademe si otázku: Co je cílem? Jaká jsou očekávání? Přesná a konkrétní definice cílového stavu je pro nás klíčová, protože nám umožňuje ve standardních i kritických situacích rozhodnout, jak postupovat. Je toto opatření, tento postup ten, který povede k cíli?
  2. Ctíme jednoduchou definici managementu: „Je to dosahování cílů prostřednictvím lidí“. Každý člověk je výjimečnou individualitou, která při správné motivaci může přispět k dosažení společného cíle.
  3. Morální hodnoty – otevřená komunikace, fair-play a dodržování dohod jsou nadřízeny cílům i lidem, protože pevně věříme, že pouze při jejich respektování je možné dlouhodobé dosahování cílů s motivovanými lidmi

ZKUŠENOST – se při tom opírá o dlouholeté zkušenosti manažerů a spolupracovníků na finančním trhu, kapitálovou sílu a ověřené know-how lidí v představenstvu asosiace

SÍLA ČLENŮ – o šíření dobrého jména společnosti a ve formě osobního přístupu ke budoucím členům se dnes stará cca 12 existujících členů, s tím, že jejich role je hlavně představit výhody členství v asociaci

TRANSPARENTOST – představenstvo asociace se schází každý kvartál a ze sezení je proveden zápis, který je zveřejňován jak na webové stránce tak ve sbírce listin

MEZINÁRODNOST – spolupracujeme s mezinárodními organizacemi a dozorovými orgány v zemích EU, abychom podpořili účinné prosazování práva a vyměňovali si osvědčené postupy. Tuto činnost realizujeme prací v několika mezinárodních rámcích prostřednictvím našich jednotlivých členů.

Scroll to Top