Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

Nový rekord pro crowdfunding: 2 miliardy eur vybrané v roce 2022 ve Francouzsku

Mazars a francouzská asociace Financement Participatif France (FPF) zveřejnily finanční barometr crowdfundingu ve Francii již čtvrtý rok po sobě. Navzdory nejistému ekonomickému kontextu barometr ukazuje skutečnou sílu crowdfundingu, který zaznamenává trvalý růst a pro Francouze se etabluje jako skutečná řešení investování.

Rok 2022 byl přelomovým rokem pro crowdfunding. Na platformách ve Francii bylo vybráno 2 355 miliard eur, což je nárůst o +25 % ve srovnání s rokem 2021. Od roku 2015 se čísla znásobila částkou více než 7 miliard eur.

Nový rekord v získávání finančních prostředků v roce 2022

Tyto výsledky ilustrují přetrvávající instalaci crowdfundingu jako věrohodného spořícího řešení a stále rostoucí nadšení Francouzů pro tento typ financování, který v napjatém ekonomickém kontextu ukazuje odolnost.

Nemovitosti, lokomotiva crowdfundingu

Crowdfunding v oblasti nemovitostí vzrostl v roce 2022 o +40,2 %, zatímco růst celého sektoru crowdfundingu je +25,3 %. Vybrané částky dosahují nových rekordů s 1 607 miliony eur v roce 2022 oproti 1 146 milionům eur v roce 2021. Počet financovaných projektů se zvyšuje z 1 346 v roce 2021 na 1 628 v roce 2022.

Trh zůstává orientován převážně na rezidenční bydlení, což představuje 71 % projektů
Operace obchodníků s nemovitostmi zůstávají dominantní (56 %), zatímco čistě realitní development klesá (35 %)
Dynamický: renovace majetku v centru města a operace městské recyklace
V roce 2022 bylo proplaceno 562 projektů ve výši 382 milionů eur


Udržitelné financování, průkopník crowdfundingu

Sociální nebo environmentální rozměr je nezbytnou součástí crowdfundingových projektů. I letos zůstávají čísla vysoká:

61 891 projektů má sociální nebo environmentální rozměr, nemluvě o sektoru nemovitostí, který stále více prosazuje nabídku „zeleného a udržitelného města“.
Na sociální nebo ekologické projekty se vybralo 552 milionů eur
73,6 % platforem zohledňuje kritéria ESG ve svém přístupu k identifikaci způsobilých projektů


Crowdfunding formou dárcovství

Přestože je crowdfunding v dárcovství nižší než v předchozích letech, zůstane v roce 2022 na vysoké úrovni s financovanými 116 155 projekty. Tento pokles má logický dopad na objem vybraných darů, který v letošním roce činil 106,7 milionů eur, a je vysvětlen souhrou několika faktorů:

Kontrakce domácích rozpočtů v inflačním období
Kontrast s přílivem solidarity od občanů v letech 2020 a 2021, letech poznamenaných Covid-19

Sociální sektor je sektorem nejvíce postiženým poklesem darů, který klesl z 50,7 milionu eur vybraných v roce 2021 na 17,1 milionu v roce 2022. Kulturní sektor nadále soustřeďuje převážnou většinu finančních prostředků prostřednictvím darů, přičemž se vybralo 70,4 milionu eur.

 

Crowdfunding v půjčování

Crowdfunding v oblasti půjček opět zaznamenává v roce 2022 výrazný nárůst, zejména překonal hranici 2 miliard ve sbírkách a dosáhl 2 098 milionů eur oproti 1 580 milionům v loňském roce. Ekonomický sektor zůstává převážně dominantní s 2 087,4 miliony eur oproti 1 570,6 milionům v loňském roce.

Úroková půjčka nadále roste, z 260 milionů eur v roce 2021 na 302,5 milionů eur v roce 2022, což je známkou skutečné potřeby VSE/SMEs najít nové zdroje financování.
Dluhopisy také prudce rostou s 1 788 miliony eur v roce 2022 ve srovnání s 1 293 miliony eur v loňském roce a týkají se především financování nemovitostí.
Crowdfunding v investicích

Se 150 miliony eur vybranými na kapitálu nebo licenčních poplatcích ve srovnání se 103,5 miliony v roce 2021 investiční crowdfunding nadále silně roste. Životní prostředí a obnovitelné energie nadále představují významný podíl těchto investic, přičemž 33 % shromážděných objemů, i když pokles ve srovnání s rokem 2021 (50 %), částečně souvisí s přesunem financování z tohoto sektoru do dluhopisového financování.

Damien Guermonprez, prezident Finance Participatif France , prohlašuje: „Zájem crowdfundingu pro financování ekonomiky již není třeba prokazovat. Tento sběrný nástroj splňuje potřeby všech typů sektorů, o čemž svědčí nárůst – opět v letošním roce – ve shromážděných objemech a počet existujících platforem ve Francii. Se vstupem evropského nařízení v platnost je rok 2023 stěžejním rokem pro úvěrové a investiční platformy do finančních cenných papírů, které musí získat nové oprávnění jako poskytovatel Crowdfundingové služby. »

Bertrand Desportes, partner společnosti Mazars , říká: „Crowdfunding i letos zaznamenal významný růst (+25 %) a dosáhl inkasovaných lehce přes 2,3 miliardy eur, a to i přes nejistý ekonomický kontext. Kolem crowdfundingu panuje skutečné nadšení, k němuž přispívá zvýšená diverzifikace sběrných kanálů. Crowdfunding se pro mnoho Francouzů etabluje jako ukotvené spořící řešení, které slouží projektům, které dávají smysl. Pokud jde o crowdfunding v oblasti nemovitostí, ten sám poskytuje 2/3 sbírky sektoru a stále vykazuje drzé výkony (9,4 % IRR).

Zdroj: francouzská asociace crowfundingu Financement Participatif France (FPF)

ZDROJ: Norsk Crowdfunding Forening Fintech, NORSKO
Scroll to Top