Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

ČNB poskytla dne 14. 2. 2023 následující informace týkající se řízení o povolení působit jako poskytovatel služeb skupinového financování:

  1. ČNB zahájila celkem 2 řízení týkající se povolení k činnosti poskytovatele služeb skupinového financování
  2. Celkem 2 řízení jsou zahájená, tj. žádné řízení dosud nebylo ukončeno.
  3. Oba subjekty jsou obchodní společnosti, konkrétně společnosti s ručením omezeným.
  4. V dané věci ČNB dosud nevydala žádné pravomocné rozhodnutí.
  5. ČNB zveřejňuje svá sankční a jiná rozhodnutí, pokud jí takové zveřejnění ukládají jednotlivé sektorové zákony. Na případné v budoucnu vydané rozhodnutí odkazujeme na webové stránky ČNB

Scroll to Top