Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

 

 

V posledných rokoch si Európa udržala pozíciu tretieho najväčšieho svetového trhu v oblasti crowdfunding. Podobne ako na iných regionálnych trhoch, aj na tomto trhu dominuje jedna krajina, ktorá predstavuje väčšinu z celkových dosiahnutých objemov, konkrétne Spojené kráľovstvo. Celkovo bol objem európskeho kolektívneho financovania v roku 2018 odhadnutý na 18 miliárd USD, čo predstavuje nárast o 51% z odhadovaného objemu 11,9 miliardy USD v roku 2017.

 

Spojené kráľovstvo však v roku 2018 predstavovalo 10,4 miliardy USD, zatiaľ čo vzrástlo o 30% z 8 miliárd USD, ktoré zaznamenalo v roku 2017. V dôsledku toho zaznamenala Európa (vrátane 44 krajín) dramatický nárast o 95% z celkového objemu 3,9 miliardy USD v roku 2017 na 7,6 miliardy USD v roku 2018.

 

Niekoľko zaujímavých vlastností charakterizuje kolektívne financovanie v Európe, ktoré v podstate zachytáva rôzne aspekty fragmentácie trhu. Po prvé, v globálnom porovnaní Spojené kráľovstvo ako vedúci regionálny trh predstavuje menší podiel regionálnych objemov (58% v roku 2018) ako USA (96% v roku 2018) alebo v Číne v ázijsko-tichomorskom regióne (97% v roku 2018).

 

V Európe je zrejmé širšie rozloženie objemov medzi národnými trhmi, s Holandskom, Nemeckom a Francúzskom ako dominantnými hráčmi. Ďalšie krajiny s veľkými objemami, ako napríklad Taliansko, Španielsko alebo Poľsko, Švédsko, Taliansko alebo Belgicko napredujú.

 

Cezhraničné transakcie boli obmedzené a zvyčajne spojené s neinvestičnými modelmi, ako je kolektívne financovanie odmeňovania a darovania, kde sú regulačné prekážky minimálne.

 

Európe sa však doteraz nepodarilo vytvoriť európsky ekvivalent ku globálnym platformám so sídlom v USA v týchto sférach (napr. Kickstarter, Indiegogo alebo GoFundMe) s relevantnými platformami, ktoré si zachovávajú miestne zameranie a ukotvenie, pričom súťažia s aktérmi so sídlom v USA v lokalizovaných funkciách a službách (napr. jazyk, platobné systémy, zákaznícka podpora, mena).

 

Okrem toho väčšina platforiem prevádzkujúcich investičné modely, ako napríklad kolektívne financovanie založené na akciách a dlhoch, funguje iba v jednej krajine, čiastočne v dôsledku roztriešteného regulačného prostredia v Európe. Väčšina európskych krajín však predstavuje relatívne malé domáce trhy, kde miestne platformy môžu mať problém dosiahnuť dostatočný rozsah smerom k ziskovosti bez medzinárodného dosahu.

 

V tejto súvislosti Európska únia vytvorila jednotnú reguláciu kolektívneho financovania pre kolektívne financovanie založené na akciovom a pôžičkovom princípe (Európska komisia 2018; Európsky parlament 2019). Cieľom nového nariadenia Európskeho poskytovateľa služieb hromadného financovania je zlepšiť prístup k financiám pre SME segment v celej Európe a zároveň pripraviť cestu k menším obmedzeniam cezhraničnej investičnej činnosti v rámci kontinentu.

 

Akutálne prezentujeme stav európskeho crowdfundingového trhu v období rokov 2017 až 2019, pred zavedení samotného nového nariadenia EU č. 1503/2021, ide záväzný režim pre platformy vo všetkých členských štátoch EÚ, čo predstavuje možný zdroj harmonizácie, a teda zníženia fragmentácie na trhu.V roku 2017 dohliadalo 597 európskych platforiem na obrat trhu vo výške 10,4 miliardy USD. V roku 2018 sa tieto čísla rozrástli na 794 platforiem, ktoré dohliadajú na objem trhu vo výške 18 miliárd USD.

 

Väčšina platforiem sa sústreďuje v relatívne väčšej západoeurópskej ekonomike Spojeného kráľovstva (89 platforiem), Nemecka (63 platforiem), Francúzska (51 platforiem), Talianska (51 platforiem), Holandska (45 platforiem) a Španielska (39 platforiem), pričom väčšina z nich má domácu základňu. Na druhej strane krajiny južnej a východnej Európy boli obsluhované menej ako 10 platformami, z ktorých väčšina bola založená v zahraničí.

 

Mnohé štúdie ukazujú, že platformy boli s väčšou pravdepodobnosťou vytvárané v krajinách, ktoré sa vyznačujú väčšími veľkosťami trhu (z hľadiska populácie), vyššou mierou podnikania (z hľadiska podielu obyvateľstva vlastniaceho nový podnik), ako aj tam, kde sú zapojené tradičné finančné inštitúcie (z hľadiska percenta aktívnych platforiem prevádzkovaných zavedenými finančnými organizáciami), ktoré poskytujú novému odvetviu určitý stupeň legitímnosti.

 

Tri európske krajiny zaznamenali objemy prekračujúce hranicu 1 miliardy USD vrátane Spojeného kráľovstva (10,4 miliardy USD), Holandska (1,8 miliardy USD) a Nemecka (1,2 miliardy USD), pričom Francúzsko sa v roku 2018 blíži k tejto hranici s 933 miliónmi USD.Z regionálneho hľadiska okrem toho severské a pobaltské štáty napriek relatívne malým trhom vykazujú silný rast. Regionálne objemy ukázali, že severské krajiny (Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko a Švédsko) predstavovali 507 miliónov USD v roku 2017 a 824 miliónov USD v roku 2018, väčšinou na čele s Fínskom (379 miliónov USD) a Švédskom (298 miliónov USD).Pobaltie (Estónsko, Lotyšsko a Litva) v roku 2017 predstavovalo 265 miliónov USD a v roku 2018 už 539 miliónov USD, pričom Lotyšsko (254 miliónov USD) viedlo. Ďalšími významnými regionálnymi lídrami sú Poľsko vo východnej Európe s 333 miliónmi USD a Španielsko na Pyrenejskom polostrove s 419 miliónmi USD.Pri kontrole veľkosti trhu však boli najvyššie objemy na jedného obyvateľa zaznamenané v Spojenom kráľovstve s 156 USD, Lotyšsku s 132 USD, Estónsku s 121 USD a Holandsku s 105 USD v roku 2018.

 

Fragmentáciu trhov crowdfundingu v Európe možno pochopiť rozlíšením niekoľkých kategórií trhov crowdfundingu: (1) Lídri na trhu – krajiny s veľkým objemom crowdfundingu, niekoľkými desiatkami platforiem a vysokými objemami na obyvateľa (napr. Spojené kráľovstvo, Holandsko); (2) Domáce rastové trhy – krajiny s veľkým objemom crowdfundingu, niekoľkými desiatkami platforiem, ale nízkym objemom na hlavu, väčšinou poháňané domácimi transakciami (napr. Nemecko, Francúzsko); (3) Medzinárodne rastúce trhy – krajiny s malými objemami crowdfundingu, menej ako 20 platformami, ale vysokým objemom na obyvateľa, väčšinou poháňané medzinárodnými transakciami (napr. Estónsko, Lotyšsko); a (4) pomalé medzinárodné adaptéry – krajiny s malým objemom crowdfundingu, menej ako 20 platformami a malým objemom.

 

Zdroj: všetky predložené údaje sú prevzaté z Cambridge Centre for Alternative Finance Global Alternative Finance Report (Ziegler, 2020) a Fourth Annual European Alternative Finance Report (Ziegler, 2019).

Scroll to Top