Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

Prodloužení přechodného období do 10.11.2023

Dne 12. července 2022 se Evropská komise rozhodla prodloužit přechodné období do 10. listopadu 2023 všem poskytovatelům crowdfundingových služeb podle čl. 48 odst. 1 nařízení (EU) 2020/1503 o ECSP pro podniky, které stanoví přechodné období s ohledem na na služby crowdfundingu poskytované v souladu s vnitrostátním právem. Nařízení nicméně další prodloužení po tomto datu nepovoluje a stávající poskytovatelé služeb crowdfundingu, kteří do 10. listopadu 2023 nezískají povolení, budou muset dočasně zastavit svou činnost, dokud nebude udělena licence.

Tento akt přenesené pravomoci přichází po technické radě orgánu ESMA ze dne 29. května 2022, aby se přechodné období neprodlužovalo. Evropská komise však po dalším přezkoumání trhu dospěla k závěru, že riziko narušení některých velkých národních trhů v odvětví crowdfundingu – zejména Francie, Německa a Itálie, je skutečně vysoké. Akt v přenesené pravomoci nyní podléhá tříměsíčnímu období přezkumu.

Věříme, že prodloužení zmírní tlak na některé platformy na trhu, ale také vytvoří rok nejistoty a zvýšeného rizika pro drobné investory. Jsme nadále odhodláni k tomu, že ECSPR bude lepším licenčním režimem pro evropský trh a retailové investory ve srovnání se směsí současných národních režimů.

ZDROJ: Dokument Evropské komise

Scroll to Top