Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

Tri francúzske crowdfundingové platformy získali svoj európsky súhlas ako poskytovatelia skupinového financovania počas mesiaca júl 2023, uvázda Francúzska asociácia – Financement Participatif France. Jedná sa konkrétne o spoločnosti Sowefund a GwenneG, ktorí sú členmi asociácie Financement Participatif France a  spoločnosť Wevest, ktorá je pridruženým členom.

 

Schválenými francúzskymi platformami sú spoločnosti: Villyz, BeeForDeal, Groupe Enerfip, CrowdyBee, Soul Invest, Tokimo, Stomea, Raizers , WeShareBonds, The Clique, Bricks.co a Sowefund plus 11 zahraničných platforiem plánuje pôsobiť vo Francúzsku, a to Crowdcube, CrowdedHero, Lendahand, SeedBlink, ZIB Investments, Wefunder, Crowdestate, Urbanitae, LOOK & FIN, Estateguru.co a Fundeen.

Scroll to Top