Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

V posledných rokoch si Európa udržala pozíciu tretieho najväčšieho svetového trhu v oblasti crowdfunding. Podobne ako na iných regionálnych trhoch, aj na tomto trhu dominuje jedna krajina, ktorá predstavuje väčšinu z celkových dosiahnutých objemov, konkrétne Spojené kráľovstvo. Celkovo bol objem európskeho kolektívneho financovania v roku 2018 odhadnutý na 18 miliárd USD, čo predstavuje nárast o 51% z odhadovaného objemu 11,9 miliardy USD v roku 2017. (Zdroj: Ziegler, 2020).

Spojené kráľovstvo však v roku 2018 predstavovalo 10,4 miliardy, zatiaľ čo vzrástlo o 30% z 8 miliárd USD, ktoré zaznamenalo v roku 2017. V dôsledku toho zaznamenala kontinentálna Európa (vrátane 44 krajín) dramatický nárast o 95% z celkového objemu 3,9 miliardy v roku 2017 na 7,6 miliardy v roku 2018.

Niekoľko zaujímavých vlastností charakterizuje kolektívne financovanie v Európe, ktoré v podstate zachytáva rôzne aspekty fragmentácie trhu. Po prvé, v globálnom porovnaní Spojené kráľovstvo ako vedúci regionálny trh predstavuje menší podiel regionálnych objemov (58% v roku 2018) ako USA (96% v roku 2018) alebo v Číne v ázijsko-tichomorskom regióne (97% v roku 2018).

V Európe je zrejmé širšie rozloženie objemov medzi národnými trhmi s Holandskom, Nemeckom a Francúzskom ako dominantnými hráčmi. Ďalšie krajiny s veľkými objemami, ako napríklad Taliansko, Španielsko alebo Poľsko, Švédsko, Taliansko alebo Belgicko, tesne napredujú.

Európe sa však doteraz nepodarilo vytvoriť európsky ekvivalent ku globálnym platformám so sídlom v USA v týchto sférach (napr. Kickstarter, Indiegogo alebo GoFundMe) s relevantnými platformami, ktoré si zachovávajú miestne zameranie a ukotvenie, pričom súťažia s aktérmi so sídlom v USA v lokalizovaných funkciách a službách (napr. jazyk, platobné systémy, zákaznícka podpora, mena).

Okrem toho väčšina platforiem prevádzkujúcich investičné modely, ako napríklad kolektívne financovanie založené na akciách a dlhoch, funguje/fungovalo iba v jednej krajine, čiastočne v dôsledku roztriešteného regulačného prostredia v Európe. Väčšina európskych krajín však predstavuje relatívne malé domáce trhy, kde miestne platformy môžu mať problém dosiahnuť dostatočný rozsah smerom k ziskovosti bez medzinárodného dosahu.

V tejto súvislosti Európska únia vytvorila jednotnú reguláciu kolektívneho financovania pre kolektívne financovanie založené na akciovom a pôžičkovom princípe (Európska komisia 2018; Európsky parlament 2019). Cieľom nového nariadenia Európskeho poskytovateľa služieb hromadného financovania (ďalej len „ECSP“) je zlepšiť prístup k financiám pre SME segment v celej Európe a zároveň pripraviť cestu k menším obmedzeniam cezhraničnej investičnej činnosti v rámci kontinentu.

Počas procesu rokovaní sa návrh pretransformoval z takzvaného opt-in režimu na záväzný režim pre platformy vo všetkých členských štátoch, čo predstavuje možný zdroj harmonizácie, a teda zníženia fragmentácie na trhu od roku 2021, keď nariadenie vstúpilo do platnosti.

Scroll to Top