Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

S koncom prechodného obdobia európskeho nariadenia sme sa všetci zaviazali k riadnemu uplatňovaniu nového európskeho nariadenia (ďalej len “ECSP”),  ku skutočnej európskej harmonizácii a potenciálnemu ďalšiemu vývoju tohoto nariadenia v súlade s trhovými postupmi.

Aktuálne našu asociácu pozýva Európska sieť kolektívneho financovania AISBL (www.eurocrowd.org) spolu s Financement Participatif France (https://financeparticipative.org/) ako zástupcu národnej asociácie, aby participovali na spoločnej debate a  vyvinuli spoločné aktivity na zabezpečenie profesionálneho rozvoja európskeho trhu kolektívneho financovania.

 

Okrúhly stôl sa bude konať tento piatok 26.1.2024 od 14 do 17 hod v Bruseli, ulica SilverSquare, Square de Meeûs 35, kde budeme mať príležitosť prediskutovať s predstaviteľni EuroCrowdu, ako by sa to dalo uskutočniť, harmonickým a zosúladeným spôsobom so všetkými hráčmi trhu.

Radi podporíme túto spoluprácu a výmenu poznatkov medzi národnými ekosystémami kolektívneho financovania a ich reprezentatívnymi združeniami/asociáciami a zapojíme sa tak do spoločného dialógu o spoločnom úsilí pri zabezpečovaní regulácie kolektívneho financovania na úrovni EÚ a pri vnútroštátnej implementácii.

 

Scroll to Top