Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

 

 

Súčasný stav schválených licencií pre poskytovateľov služieb crowdfundingu  v Európe aktuálne k 11. 5. 2023 je  30 získaných licencí v celej Európe, vrátane deviatich vydaných licencií v Holandsku, ôsmich v Španielsku a päť vo Francúzsku. Vo Francúzsku akuálne získali povolenie tieto platformi: Villyz, BeeForDeal, Groupe Enerfip, CrowdyBee, Soul Invest.

 

Dňa 20.4.2023 Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udelila povolenie na výkon činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania podľa čl. 12 ods. 8 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (ďalej len Nariadenie) spoločnosti Across Crowd s.r.o., so sídlom Zochova 3, 811 03 Bratislava, IČO: 54 222 851 s dátumom nadobudnutia právoplatnosti 11. 5. 2023. Spoločnosti Across Crowd s.r.o. gratulujeme.

 

Údajne sú na Národnej banke Slovenska podané ešte tri ďalšie žiadosti, a dúfame, že sa v dohľadných dňoch podarí získať povolenie aj spoločnosti Crowdberry.

 

Česká národná banka úvádza informáciu, že prijala doposiaľ oficiálne k 14.2.2023 dve žiadosti o povolenie pôsobiť ako poskytovateľ skupinového financovania, my predpokladáme, že sú už podané štyri takého žiadosti, medzi žiadateľmi sú platformy ako Upvest, či EasyFunding a.s, žiadne povolenie však doposiaľ neudelila, z toho jednu žiadosť údajne už aj zamietla, nechajme sa teda prekvapiť. Všetkým žiadateľom úprimne držíme palce.

 

Zdroj: FPF a NBS, ČNB

Viac info 👇

https://nbs.sk/vyroky/18557
https://lnkd.in/eniU7NnE

 

Scroll to Top