Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

 

Všetci cítime potrebu aktuálnych informácií o stave európskeho odvetvia kolektívneho financovania (vrátane úverov, vlastného imania, odmien, darov, tokenov, nehnuteľností atď.). Ako ste už možno počuli, zmobilizovali sme sa na vyplnenie tejto medzery a plánujeme začať európsky prieskum trhu s kolektívnym financovaním prostredníctvom crowdfundingových platforiem.

 

V tejto chvíli sme sa zapojili do komplexného celoeurópskeho prieskumu pod záštitou UIA – Crowdfunding Research Center  a vyzývame preto všetky crowdfundingové platformy na Slovensku a v Českej republike, aby sa zapojili do tohto prieskumu, čím viac údajov dokážeme zhromaždiť a spracovať, tým lepšie informácie o trhu môžeme zverejniť. Navyše, so stále väčším počtom platforiem, ktoré získavajú licencie poskytovateľov crowdfundingových služieb /ďalej len “ECSP”/, je ešte dôležitejšie stanoviť referenčnú hodnotu teraz a neskôr na meranie vplyvu ECSP na samotné odvetvie. Pripojte sa k nášmu úsiliu!

 

Tie platformi, ktoré sa zapoja, môžu získať. Či už prístup ku kritickým trhovým údajom, faktom a údajom z celej Európy podľa krajiny a modelu crowdfundingu, prístup k vizualizácii trhových údajov, ktorú môžete použiť vo svojich komunikáciách a na webových stránkach, prístup k bezplatnej digitálnej verzii správy na stiahnutie a distribúciu alebo príležitosť poskytnúť vlastné texty, ktoré sa majú začleniť do celkovej správy.

 

Tak ako mnohé národné crowdfundingové asociácie už vyjadrili podporu tejto iniciatíve, tak aj naša asociácia sa zapojila do zberu dát. Rovnako danú iniciatívu podporili: Bulharská Fintech Asociácia, Bundesverband Crowdfunding – Nemecká Crowdfundingová asociácia, Dansk Crowdfunding Forening, Finance Participatif France , Fintech Latvia Association , Norsk Crowdfunding Forening, Stichting MKB Financiering (SMF), Rumunská Fintech Association, UK Crowdfunding Association.

 

Pre viac info:

https://www.crowdfunding-research.org/european-crowdfunding-market-survey

Scroll to Top