Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

 

Dňa 1.6. až 2.6. 2023 sa uskutoční druhá medzinárodná konferencia pre výskum alternatívnych financií, ktorá je špecializované fórum pre výskumných pracovníkov a odborníkov z oblasti alternatívnych financií z celého sveta. Zahŕňa témy týkajúce sa crowdfundingu, digitálneho získavania finančných prostriedkov a poskytovania úverov, mikrofinancovania a prosociálneho poskytovania úverov, obchodovania, krypto aktív a mien atď. Konferencia slúži ako interdisciplinárne miesto stretnutia odborníkov z oblasti informačných systémov, ekonómie, financií, podnikania a marketingu pod jednou strechou, aby si vymieňali nápady a pomáhali rozvíjať túto oblasť teoreticky aj prakticky, pričom sa zapájajú do úzkeho dialógu so zainteresovanými stranami a tvorcami politík.

 

Podujatie 2023 je organizované ako spolupráca medzi University of Agder School of Business and Law a Utrecht University European Center of Alternative Finance a je hostiteľom Ekonomickej fakulty Univerzity v Gdansku.

Aj naša asociácia bude zastúpená, pani Mgr. Andreo Milecovou, MBA, ktorá je pozvaná ako “speaker” do panelovej diskusie ako odborník na problematiku alternatívneho financovania, a fungovania a výkonu činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania podľa čl. 12 ods. 8 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania.

Zdroj:

https://www.crowdfunding-research.org/alternative-finance-research-conference-2023

 

 

Scroll to Top