Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

45 platforiem získalo licenciu v Európe k 20.7.2023 , ale rýchlosť udeľovania povolení je v členských štátoch veľmi odlišná. Povolenie získalo aktuálne 12 platforiem v Holandsku, 10 vo Francúzsku a 9 v Španielsku. Na druhej strane výrazná absencia je u dvoch veľkých krajín ako Taliansko a Nemecko ale aj Českej republiky. Do 10. novembra 2023 musia mať všetky platformy v Európe túto licenciu, aby mohli byť aktívne. Do konca roka očakávame maximálne 200 platforiem.

Krajiny so silnými národnými asociáciami ako Francúzsko s asociáciou FPF alebo Holandsko  s Stichting MKB Financiering (SMF) podporujúce národné regulačné orgány sú priekopníkmi a priťahujú aj medzinárodné platformy, predstavili tiež dlhodobý cieľ Európskej komisie, aby sa crowdfunding stal veľmi dôležitou súčasťou únie kapitálových trhov,  a aby sa prostredníctvom nariadenia o ECSP a licencovaných platforiem distribuovali európske finančné prostriedky malým a stredným podnikom a začínajúcim podnikom.

 

Scroll to Top