Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

V ôsmej talianskej správe o Crowdinvestingu, ktorú realizovala škola manažmentu Politecnico di Milano, ktorá bola predložená včera ráno 20.7.2023, a ktorá analyzovala posledných 12 mesiacov do 30. júna 2023,  prvýkrát poukázala na pokles (-1%) v kolektívnom financovaní nehnuteľností a poskytovaní úverov pre malé a stredné podniky v Taliansku.

Že by neúspech pre odvetvie crowdinvestingu v Taliansku, ktoré v posledných 12 mesiacoch prvýkrát zaznamenalo mierny pokles na trhu s nárastom 343,79 milióna EUR (-1%)? Určite nie. Historická kumulatívna hodnota sa však od roku 2014 zvýšila na 1,21 miliardy EUR, ak sa vylúčia platformy, ktoré raisujú kapitál výlučne alebo prevažne nie z internetu, čo potvrdzuje crowdinvesting ako zaujímavú alternatívu pre investorov aj spoločnosti, ktoré sa musia financovať sami.

Ročné financovanie v Taliansku prostredníctvom kapitálového crowdfundingu dosiahlo 86,64 mil. EUR (-11%) na projekty v oblasti nebytových nehnuteľností a 56,42 mil. EUR ( 28%) na projekty v oblasti nehnuteľností; prudko sa znížili mini bondy, umiestnené na portáloch vo výške 20,82 mil. EUR; úverové portály prispeli 24,76 mil. EUR požičanými fyzickým osobám a 155,15 mil. EUR spoločnostiam, z toho 39,36 EUR prostredníctvom všeobecných portálov a ďalších 115,79 EUR ( 39%) prostredníctvom portálov špecializovaných na nehnuteľnosti.

Špecifická analýza sa napokon týkala 358 kampaní zameraných na vlastný kapitál, ktoré poskytli údaje ESG potenciálnym investorom, najmä pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov, environmentálne hodnotenie dodávateľov, odpadové hospodárstvo a odpadové hospodárstvo, spotrebu energie a vplyv na miestne komunity.

Zdroj: www.crowdfundingbuzz.it/author/fabioallegreni/ 21.7.2023

 

 

Scroll to Top