Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

Dňa 24.10 2023 vydala Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability udelila povolenie na výkon činnosti poskytovateľa služieb hromadného financovania podľa čl. 12 ods. 8 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937 (ďalej len Nariadenie) spoločnosti Sunvest digital a. s., so sídlom Tallerova 5, 811 02 Bratislava mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 674 999, a 24.11.2023 rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
 Sunvest digital a. s. ako poskytovateľ služieb hromadného financovania môže poskytovať služby hromadného financovania podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) bod i) Nariadenia uľahčenie poskytovania pôžičiek.
Spoločnosť Sunvest digital a. s. je pri poskytovaní služby hromadného financovania podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) bodu i) Nariadenia oprávnená na riadenie individuálneho portfólia pôžičiek v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Spoločnosti Suvest digital a.s. sa primárne zameriava na financovanie developerských projektov. Spoločnosti srdečne gratulujeme a uprímne vítame v crowdfundingovej komunite.
 Zdroj: NBS a https://sunvestdigital.com
Scroll to Top