Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

Přechodné období pro poskytování služeb skupinového financování (crowdfunding) skončilo 10. listopadu 2023. Od 11. 11. 2023 tedy musí mít všichni poskytovatelé crowdfundingu licenci. Nebo ne?! 

 

Působnost nařízení o crowdfundingu

Nařízení č. 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky upravuje:

  • tradiční úvěrový (lending-based) crowdfunding, v jehož rámci investoři vlastníkovi projektu poskytují úvěr, a
  • investiční (investment-based) crowdfunding založený na obchodování investičních cenných papírů vlastníka projektu investory.

Crowdfundingové platformy pro financování podnikatelských projektů (s výnosem do 5 milionů eur za období 12 měsíců) provozující některý z výše uvedených modelů nově musí mít licenci udělovanou Českou národní bankou.

Bez licence tedy crowdfundingové platformy nesmí zveřejňovat nové projekty. Nebo musí přejít na některý z modelů, který je z působnosti nařízení o crowdfundingu vyloučen.

Z působnosti nařízení jsou vyloučeny zejména případy, kdy úvěr na vlastní účet poskytuje crowdfundingová platforma, která riziko a právo na výnos, stejně jako riziko plynoucí z poskytnutého úvěru, až následně přenese na předem neomezený okruh úvěrujících investorů. Tito jako protiplnění za svoji investici získají právo participovat na poskytnutých úvěrech.

Nařízení nedopadá ani na stále větší popularitě se těšící „pohledávkový“ crowdfunding založený na částečném postupování pohledávek z úvěru, který vlastníkovi projektu z vlastních zdrojů původně poskytne sama crowdfundingová platforma. Nutno podotknout, že právě s tímto modelem máme bohaté zkušenosti, neboť jsme jej pomáhali úspěšně implementovat.

Samozřejmě, nařízení se dále netýká dárcovského a odměnového (donation-based a reward-based) crowdfundingu, v jejichž rámci investor nezíská protiplnění buď vůbec, nebo výměnou za drobný upomínkový předmět, či crowdfundingu zaměřeného na spotřebitele, nicméně tyto modely jsou z hlediska provozovatelů zkrátka méně atraktivní.

Zdroj: JUDr. Lumír Schejbal (SCHEJBAL&PARTNERS)
Scroll to Top