Asociace Crowdfundingových Platforem

Chci se stát členem

Asociace Crowdfundingových Platforem

Krátke zamyslenie ma vedie k myšlienke, že fragmentácia na európskych trhoch je zrejmá, a to aj v súvislosti so vzťahmi rôznych druhov investičných platforiem s inštitucionálnymi investormi (napr. penzijné fondy, správcovské firmy, banky).

 

V Európe v roku 2017 (t. j. okrem Spojeného kráľovstva) pochádzalo 511 miliónov USD (13%) od inštitucionálnych investorov, čo sa v roku 2018 zvýšilo v relatívnej aj absolútnej veľkosti na 1,1 miliardy USD (14,5%). V roku 2018 tieto objemy dosiahli 4,88 miliardy USD (47%). Niektoré trhy sú silne závislé od inštitucionálnych investorov, vrátane Talianska s 90%, regiónu Beneluxu s 88% a Nemecka so 64% objemov z roku 2018 pochádzajúcich od inštitucionálnych investorov.

 

Na druhej strane spektra boli inštitucionálni investori v roku 2018 spájaní len s  5% objemov v krajinách východnej a pobaltskej Európy. Okrem poskytovania finančných prostriedkov na alternatívne finančné projekty je niekedy zrejmá aj inštitucionálna angažovanosť s jednotlivými platformami investovania, pokiaľ ide o organizačné vzťahy. Tu je vlastníctvo platformy s inštitucionálnymi partnermi zrejmé medzi 15 – 20% platforiem pôsobiacich v západnej Európe, ale iba medzi          4 – 8% platforiem pôsobiacich v pobaltskej, strednej a juhovýchodnej Európe v roku 2017. Žiadna platforma vo východnej Európe nebola v roku 2017 vo vlastníctve inštitucionálnych partnerov, dnes to tak však už inak. Mnohé banky, či finančné inštitúcie začínajú mať vo svojom potrfóliu práve crowdfundingové platformi, ktoré sú aktuálne v kurze a pod novou reguláciou a dohľadom náhodných bánk.

 

 

Scroll to Top